Tuesday, 27 December 2011

Al- Fatihah


Terdapat sesetengah orang membaca surah Alfatihah
tanpa memahami maksudnya.. Betulkan2...
haaaaa...

Membaca Al-Fatihah tanpa kita faham, 
mcm x da maknanya la kan..

Oleh sebab itu, aq kongsikan maksud Surah Al-fatihah dlm My Sweet Blog..

Bersama2 la kita mencari kebaikkan dan meninggalkan Kemungkaran..

sumber : Terjemahan Al-quran Darul Iman.

Terjemahan rumi
Sebutan
1. "Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang"
Bismi Llâhi r-rahmâni r-rahîm
2. "Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam"
Al-hamdu liLlâhi rabbi l-`âlamîn
3. "Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang"
Ar-rahmâni r-rahîm
4. "Pemilik hari Pembalasan (hari Akhirat)"
Mâliki yawmi d-dîn
5. "Hanya kepada Engkaulah kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan"
Iyyâka na`budu wa'iyyâka nasta`în
6. "Tunjukilah kami jalan yang lurus"
Ihdina s-sirâta l-mustaqîm
7. "Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang dimurkai ke atas mereka, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat"
Sirâta llazîna an`amta `alayhim ghayril-maghdhûbi `alayhim wala dh-dhâllîn

No comments:

Post a Comment

ShaΏLiza Copyright ©All Right Reserved